Seuran jäsen ja sielu Margareta Segersven rekiajelulla.

Suomen Vaunuhistoriallinen Seura ry

Hallitus 2019-2020
Puheenjohtaja:
Heidi Sinda

Hallituksen jäsenet:
Axel Cedercreutz
Jocce Jönsson
Petri Luoto
Isabella Salenius
Margareta Segersven

Toiminnantarkastaja:
Ernst Knape